Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 250 kronor per termin, varav 95 går till scoutförbundet/distriktet. För ledare är avgiften 95 (avgiften till scoutförbund/distriktet).

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor. Man är också försäkrad vid våra träffar när man är medlem.