Vårterminen börjar 28/1 2018 för gamla och nya scouter!

Vi kommer med mer info när planeringen är klar.

Hälsar ledare och styrelse i Gistad scoutkår.