Ledare och funktionärer

Här är kontaktuppgifter till ledarna i vår kår.

Foto saknas

Marie Ackegård

Scoutledare Vice ordförande
E-post: marie@fejk.s
Mobil:
0704 962 962

Scoutledare

Foto saknas

Siv Andersson

Kassör/sekreterare. Scoutledare.
E-post: scoutsiv@bjorktorp.se
Mobil:
0706-346042

Siv sköter våra pengar och kontakt med kommunen.

Karin Wärnsberg

Scoutledare Ledamot
E-post: karin@fejk.se
Mobil:
0704 951876

Scoutledare

Chatarina Åberg Karlsson

Hoppar in som scoutledare vid behov. Ledamot
E-post: chatarina@fejk.se
Mobil:
0736 730069

Scoutledare. Hoppas in vid behov.